Masuk

Ingat Saya

Petuah HATI

Orang yang Cinta Kita dengan Mata diBuka ialah Sahabat.

Orang yang Cinta Kita dengan Mata Terpejam ialah Pasangan Hidup.

Orang yang Cinta Kita hingga Menutup Mata ialah Ibu.

Orang yang Cinta Kita dengan Tiada Ekpresi Mata ialah Bapak.

Ibu Memperkenalkan Kita kepada Dunia.
Bapak Memperkenalkan Dunia kepada Kita.

Ibu : Membawa Kita kepada Kehidupan.
Bapak : Membawa Kehidupan kepada Kita.

Ibu : Menjaga Kita supaya Tidak Lapar.
Bapak : Membuat Kita Tahu Makna Lapar.

Ibu : Memberi Kita Kasih Sayang.
Bapak : Memberi Kita Tanggung Jawab.

Ibu : Mengajari Kita supaya Tidak terJatuh.
Bapak : Mengajari Kita Bangun bila terJatuh.

Ibu : Mengajarkan Kita berJalan.
Bapak : Mengajarkan Kita Jalan Hidup.

Ibu : Mengajari Kita Melalui Pengalamannya.
Bapak : Mengajari Kita Untuk Dapatkan Pengalaman.

Ibu : Memperkenalkan Ideologi.
Bapak : Memperkenalkan Realita.

*Kasih Ibu Terasa Semenjak Kita diLahirkan,*
*Kasih Bapak Terasa bila Beliau Sudah Tiada.*

Kasihilah akan Bapak Kita.
Sayangilah akan ibu Kita
Selagi Beliau-Beliau Masih Hidup.

Hidup ini tak akan Berseri tanpa Kehadiran Anak, *tapi Hidup ini akan Lebih Sunyi bila Ibu Bapak Telah Tiada.*

bungdovi94
Dengan
Masyarakat Cinta Damai yang menjunjung tinggi nilai Nasionalisme